Tlf: 0343-474110  |  Email: vraag@bnmo.nl

Ook 2e kamer wil dat MIP geïndexeerd wordt

De Tweede Kamer wil dat het pensioen van veteranen en dienstslachtoffers die tijdens hun werk invalide zijn geraakt voortaan gaat meestijgen met de inflatie. Het zogenaamde militaire invaliditeitspensioen heeft volgens een meerderheid van de Kamer op dit moment meer weg van een uitkering voor arbeidsongeschiktheid dan van een pensioen.

De bonden en het ministerie moeten het invaliditeitspensioen loskoppelen van de bredere onderhandelingen over het militaire CAO. De Kamer geeft daarmee gehoor aan een hartenkreet van de Veteranenombudsman, die spreekt van ’schrijnende situaties’ onder ex-militairen die tijdens hun werk, vaak in oorlogsgebied, blijvend gewond zijn geraakt. Voor hen is het invaliditeitspensioen vaak het enige inkomen.
„Nederland heeft een ereschuld richting deze mensen”, zegt VVD-Kamerlid Van Wijngaarden, die de motie initieerde. Hij wil dat de pensioen voortaan geïndexeerd worden, en dus jaarlijks meegroeien met de inflatie. Momenteel ligt de uitvoering van het invaliditeitspensioen bij ambtenarenpensioenfonds ABP, en stijgt de indexatie niet mee met de actuele prijsontwikkelingen.
Noodklok
De Veteranenombudsman luidde vorige week de noodklok over de uitkeringen voor invalide veteranen. „Voor veel veteranen is het invaliditeitspensioen het enige inkomen. Zij zijn nu de dupe van bureaucratisch gesteggel”, aldus ombudsman Reinier van Zutphen. Ook hij pleit ervoor om het pensioen los te trekken van CAO-gesprekken. „Het kan niet zo zijn dat er sprake is van een uitruil met arbeidsvoorwaarden van medewerkers die nu bij Defensie in dienst zijn.” Minister Bijleveld (Defensie) begrijpt de oproep van de Kamer. Het indexeren van de pensioenen is volgens haar ook ’doenlijk’, maar het zit vast omdat al het overleg in het kader van het CAO door de bonden is stilgelegd. „Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van sociale partners, dus ook de bonden. Wij staan klaar om met de bonden in gesprek te gaan, omdat we die zorgen delen.”

Bron: Telegraaf 22-6-2021

Hieronder dienstslachtoffer en BNMO-lid Hans Alders aan het woord in een uitzending van Hart van Nederland 22 juni jl. Klik op “Video”.

Video

Brief Nationale Ombudsman, tevens Veteranenombudsman

BNMO

Bezoekadres
Willem van Lanschotlaan 1
3941 XV Doorn

Postadres
Postbus 125
3940 AC Doorn

Tel.: 0343-474110
E-mail: info@bnmo.nl

Lid worden

Meld je nu direct digitaal aan…

Webdevelopment by Anima communicatie & vormgeving