In de laatste persconferentie over de coronamaatregelen, gaf een opgeluchte premier Rutte aan dat de geplande versoepelingen eerder kunnen ingaan dan verwacht. Maar hij gaf ook een waarschuwing af. Het virus is niet weg en kan elk moment weer toeslaan als mensen zich niet aan de regels houden. De 1,5 meter en andere basisregels blijven cruciaal, die veranderen niet. De aangekondigde versoepelingen hebben ook positieve gevolgen voor de BNMO.

De versoepeling van de maatregelen heeft als positief gevolg dat vanaf 1 juli de begeleidingsprogramma’s van de BNMO ook weer toegankelijk zijn voor leden van 70 jaar en ouder. Aan deelname zijn wel een aantal voorwaarden verbonden.

Ten eerste gaat het om de algemeen geldende regels te weten:

  • thuisblijven bij klachten die kunnen wijzen op corona zijn neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging, koorts en benauwdheid;
  • houd 1,5 meter afstand van elkaar;
  • neem de hygiënebepalingen in acht.
  • Verder geldt dat je zelfredzaam moet zijn. Dit betekent dat je niet afhankelijk mag zijn van zorg.

Ten tweede is vanwege de 1,5 meter maatregel de beschikbare capaciteit beperkt waardoor mindere deelnemers kunnen worden toegelaten dan onder normale omstandigheden!