Tlf: 0343-474110  |  Email: vraag@bnmo.nl

Op naar 2021

Een nieuwe coronagolf dreigt Nederland in haar greep te krijgen. Ook de BNMO merkt hier dagelijks de gevolgen van. Afdelingen waren bezig om voor het laatste kwartaal van dit jaar nog bijeenkomsten te organiseren. Helaas zijn er als gevolg van de aanscherping van overheidsmaatregelen alweer een aantal geannuleerd. In Doorn zijn voor de begeleidingsprogramma’s op de Basis eveneens de beschermingsmaatregelen aangepast. Gelukkig kunnen de programma’s voorlopig nog wel doorgaan, maar soms met minder deelnemers. Het zijn nu soms moeilijke tijden, dus laten we ons maar richten op de toekomst. Zowel de afdelingen als het Hoofdbestuur willen van 2021 voor onze leden weer een goed verenigingsjaar maken. De afdelingen gaan weer veel activiteiten organiseren en zijn druk bezig hun begroting rond te maken. Ook het Hoofdbestuur zit niet stil.

Eind oktober is de begroting voor 2021 besproken met het vfonds en de begeleidingsprogramma’s voor 2021 zijn rond. U treft ze aan in de bijgevoegde Activiteitengids 2021. In deze Kareoler wordt nader ingegaan op het tot stand komen van de gids. Al in het begin van dit jaar zijn medewerkers van de Basis en de BNMO samen begonnen met de voorbereidingen. De belangrijkste vraag is ieder jaar weer: wat gaan we onze leden aanbieden? Veel vertrouwde en door u gewaardeerde programma’s komen natuurlijk terug. Sommige programma’s verdwijnen als gevolg van onvoldoende belangstelling, maar dat geeft ruimte om nieuwe, door u gevraagde programma’s te introduceren. Het resultaat is dat de BNMO u een gevarieerd aanbod aan begeleidingsprogramma’s kan aanbieden met ‘voor elk wat wils’.

Enkele afdelingen vroegen om te onderzoeken of er ook regionaal programma’s kunnen worden georganiseerd. Het Hoofdbestuur steunt dit initiatief, mits als inhoudelijk aan dezelfde kwaliteitseisen kan worden voldaan als in Doorn. Onderzocht wordt of een afdeling een pilotproject kan organiseren. De dreiging van het coronavirus is nog lang niet weg en zal ook nog geruime tijd van invloed zijn op het werk van de BNMO. Maar dat moet ons niet ontmoedigen. Laten we er met z’n allen naar streven om van 2021 weer een mooi BNMO-jaar te maken!

Bert Dedden,
Algemeen voorzitter

BNMO

Bezoekadres
Willem van Lanschotlaan 1
3941 XV Doorn

Postadres
Postbus 125
3940 AC Doorn

Tel.: 0343-474110
E-mail: info@bnmo.nl

Lid worden

Meld je nu direct digitaal aan…

Webdevelopment by Anima communicatie & vormgeving