Tlf: 0343-474110  |  Email: vraag@bnmo.nl

Over de BNMO

De BNMO (voorheen Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs – en Dienstslachtoffers) is een vereniging voor (0ud-) geüniformeerden met een, al dan niet door hun eigen organisatie erkende, dienstverband – aandoening en hun directe achterban. In 2020 bestaat de BNMO 75 jaar. In deze 75 jaar heeft de vereniging een schat aan ervaring opgedaan in het werken met en voor beschadigde (ex-)militairen en hun thuisfront. Maar ook binnen de politie en andere geüniformeerde beroepsgroepen (brandweer, ambulancedienst, machinisten, gevangenispersoneel e.d.) is steeds meer aandacht voor medewerkers die als gevolg van traumatische ervaringen vastlopen in hun werk en hun leven. De BNMO stelt zijn kennis en ervaring op dit gebied gaarne beschikbaar voor andere geüniformeerde beroepsgroepen. In eerste instantie gaat, naast de (ex-)militairen, onze aandacht uit naar de politie. Van daaruit zullen in de toekomst de contacten verbreed worden.