Menu

Hoofdbestuur

Hoofdbestuur

Het Hoofdbestuur van de BNMO bestaat op dit moment uit acht leden. Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door de Algemeen Voorzitter, de Vicevoorzitter, de Algemeen Secretaris en de Algemeen Penningmeester. Het Dagelijks Bestuur maakt deel uit van het Hoofdbestuur en is belast met de dagelijkse leiding van de BNMO. Het Hoofdbestuur is divers samengesteld en bevat naast leden die behoren tot de doelgroep van de BNMO ook leden die niet tot de doelgroep behoren maar zijn benoemd op basis van hun bestuurlijke ervaring. De leden van het Hoofdbestuur worden benoemd door de Bondsraad van de BNMO. Alle bestuurders verrichten hun werkzaamheden voor de BNMO op vrijwillige basis en zijn onbezoldigd.

 

Nieuws van het Hoofdbestuur

Foto-expositie van Rob Koster

Wie bij Stichting de Basis zaal 9 binnenloopt kan kennismaken met een heel bijzondere foto-expositie. De foto’s zijn gemaakt tijdens BNMO-programma’s ‘Kijken in de spiegel

Lees verder »

Bestuurssamenstelling

Correspondentieadres
Postbus 125
3940 AC DOORN
Tel.: 0343 – 474110
Fax: 0343 – 474114
E-mail: as@tvo.bnmo.nl

Algemeen Voorzitter
B. Dedden
E-mail: b.dedden@bnmo.nl

Vicevoorzitter
H. Heymann
E-mail: h.heymann@wxs.nl

Algemeen Secretaris
W. van den Burg
E-mail: w.vd.burg@bnmo.nl

Algemeen Penningmeester
B. Bruins
E-mail: b. bruins@bnmo.nl

Bestuurslid
I.J.G. Goossen
E-mail: i.goossen@bnmo.nl

Bestuurslid
F.A.M. Doppegieter
E-mail: f.doppegieter@bnmo.nl

Bestuurslid
J.F. Dorpmans
E-mail: jefdorpmans@gmail.com

Bestuurslid
T.T.U. Lu
E-mail: u.lu@ziggo.nl

Contactformulier

Hoofdbestuur