Tlf: 0343-474110  |  Email: vraag@bnmo.nl

Van de voorzitter

Periodiek laat Algemeen Voorzitter van de BNMO Ronald Odenkirchen zijn licht schijnen over de ontwikkelingen bij de BNMO. De ene keer met een kwinkslag een andere keer bloedserieus maar in ieder geval altijd de moeite waard om te lezen. Deze artikelen worden ook gepubliceerd in ons Magazine De Kareoler. Bent u de Kareoler kwijt dan kunt u hier toch nog terecht. 

Trots

De BNMO mag trots zijn op zijn span- en veerkracht, op zijn leden en de vele vrijwilligers. Dat bleek onder meer in de afgelopen algemene ledenvergaderingen bij de afdelingen, onze deelname aan de Invictus Games en op 4 & 5 mei. Ook de voorjaarsactiviteiten, bijeenkomsten en evenementen die worden ontplooid

Lees verder »

Onze BNMO en haar kracht

Ons leven wordt op dit moment primair bepaald door de onrechtmatige, onrechtvaardige en ongelijke strijd in Oekraïne en onder meer de daaruit voort-vloeiende energievraag en toekomst daarvan. Een perspectief dat de bewoners in Oekraïne anders beleven dan wij in ons welvarende land. Vanuit ons perspectief wellicht terecht en daarom is

Lees verder »

De samenleving mag weer open!

Bij het ter perse gaan van Kareoler 2022-2 werden we overschaduwd door de oorlog in de Oekraïne, dus onze gedachten gaan in de eerste plaats uit naar alle slachtoffers. Laten wij ons realiseren dat wij in een democratie mogen leven en dankbaar zijn. We hebben er lang op moeten wachten

Lees verder »

Bijzondere ontwikkelingen

Op dit moment zijn er vele ontwikkelingen met betrekking tot onze BNMO. Zowel op bestuurlijk gebied als voor wat betreft de noodzakelijke ondersteuning, waardoor het ook de toekomstbestendigheid van de BNMO raakt. Een toekomstbestendigheid die van ons allen veel vraagt, juist nu in de snel veranderende samenleving, verbreding ten behoeve

Lees verder »

Eerste kennismaking

In deze laatste Kareoler van 2021 stel ik mij graag aan u voor als uw nieuwe algemeen voorzitter. Mijn naam is Ronald Odenkirchen en ik ben onlangs benaderd vanuit de bond om te komen praten over een functie in uw Hoofdbestuur. Na gesprekken met diverse commissies ben ik in uw

Lees verder »