Tlf: 0343-474110  |  Email: vraag@bnmo.nl

Van de voorzitter

Periodiek laat Algemeen Voorzitter van de BNMO Bert Dedden zijn licht schijnen over de ontwikkelingen bij de BNMO. De ene keer met een kwinkslag een andere keer bloedserieus maar in ieder geval altijd de moeite waard om te lezen. Deze artikelen worden ook gepubliceerd in ons Magazine De Kareoler. Bent u de Kareoler kwijt dan kunt u hier toch nog terecht. 

Afscheid

Beste mensen, dit is mijn laatste column als Algemeen Voorzitter. In mijn voorwoord in de vorige Kareoler heb ik aangegeven dat het Hoofdbestuur tijdens de Bondsraad van juni haar functie heeft neergelegd. Reden is dat vijf afdelingsbesturen stelden geen vertrouwen te hebben in het zittende Hoofdbestuur. Tijdens een daarna ingelaste

Lees verder »

Quo Vadis BNMO?

Quo Vadis, BNMO: waarheen gaat de BNMO? Op het moment van schrijven van dit voorwoord, eind juni, is deze vraag moeilijk te beantwoorden. Zoals u vermoedelijk weet heeft het Hoofdbestuur tijdens de laatste bijeenkomst van de Bondsraad zijn functies neergelegd. Een moeilijk besluit, maar vijf afdelingen hebben geen vertrouwen meer

Lees verder »

Erkenning en waardering

Ik hoop dat u allen nog in goede gezondheid verkeert en in staat bent de coronacrisis te doorstaan. Helaas konden tot nu toe de activiteiten bij de afdelingen en in Doorn niet doorgaan. Ook de  herdenkingen en bevrijdingsfeesten op 4 en 5 mei zijn vrijwel geheel teruggebracht tot online activiteiten.

Lees verder »

Samen sterk

Nu de jaarwisseling achter de rug is, richten we ons op 2021. We hopen dat zowel in Doorn als bij de afdelingen veel activiteiten voor onze leden kunnen worden georganiseerd én doorgang kunnen vinden. Dit kan echter alleen als vele handen licht werk maken. Doelstelling van de BNMO is het

Lees verder »

Dit was 2020

Het is een goede gewoonte om aan het eind van het jaar terug te kijken op hetgeen het jaar ons als BNMO gebracht heeft. We kunnen stellen dat het een bijzonder jaar is geweest. Als gevolg van het coronavirus is vrijwel alles anders gegaan dan we ons hadden voorgenomen. Helaas

Lees verder »

Op naar 2021

Een nieuwe coronagolf dreigt Nederland in haar greep te krijgen. Ook de BNMO merkt hier dagelijks de gevolgen van. Afdelingen waren bezig om voor het laatste kwartaal van dit jaar nog bijeenkomsten te organiseren. Helaas zijn er als gevolg van de aanscherping van overheidsmaatregelen alweer een aantal geannuleerd. In Doorn

Lees verder »

Een jubileum, ook van kernwaarden

Op 25 augustus was het precies 75 jaar geleden dat de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers (BNMO) werd opgericht. We mogen stellen dat in de afgelopen 75 jaar de BNMO veel heeft kunnen betekenen. Niet alleen voor zijn leden, maar voor de militaire oorlogs- en dienstslachtoffers in het algemeen. In

Lees verder »

Vertrouwen

De wereld om ons heen verandert voortdurend. In het voorwoord van de vorige Kareoler gaf ik aan dat werd gewerkt aan het hervatten van de begeleidingsprogramma’s. Wel met de restrictie dat leden van 70 jaar en ouder, als kwetsbare personen, nog niet zouden kunnen deelnemen. De regering heeft inmiddels enkele

Lees verder »

Een nieuwe start

Het coronavirus houdt ons land al wekenlang in haar greep. Het heeft al veel slachtoffers gemaakt en nog  dagelijks overlijden mensen als gevolg van besmetting met het virus. Helaas is dat ook het geval bij een aantal van onze, vooral oudere BNMO-leden. Ik wens hun familie en vrienden veel sterkte

Lees verder »

Samen sterk!

Beste mensen, Het Coronavirus houdt Nederland in haar greep en we weten niet hoe lang dit gaat duren. Minister-president Rutte heeft helder uitgelegd hoe Nederland de komende tijd de crisis denkt aan te pakken. De Koning heeft eveneens zijn diepe betrokkenheid getoond en grote waardering uitgesproken voor allen die “Nederland

Lees verder »

Profileren

Regelmatig hoor ik mensen zeggen dat de BNMO zich beter moet profileren. Dat klinkt interessant, maar wat betekent het? In dit geval wil profileren zeggen dat de BNMO moet werken aan een grotere bekendheid en een eigen karakter moet tonen. Velen van u denken wellicht dat dat niet zo moeilijk

Lees verder »

Voornemens

Voor u ligt de eerste uitgave van de Kareoler van ons jubileumjaar 2020. Bij de start van een jaar hebben we vaak goede voornemens. Deze horen bij een jaarwisseling zoals oliebollen en champagne. Het Hoofdbestuur en de afdelingen van de BNMO hebben zich voorgenomen om van 2020 een voor onze

Lees verder »

75 jaar BNMO

In augustus 1945 werd in de Haagse Dierentuin de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoff ers (BNMO) opgericht. Dit betekent dat we volgend jaar het 75-jarig bestaan van onze Bond vieren. Een goed moment om te bezien wat de BNMO voor zijn leden heeft betekend. En een moment om te kijken

Lees verder »

Het vfonds

Sinds zijn oprichting in 2007 zet het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds) zich in voor erkenning van veteranen en geüniformeerden. Daarmee is het fonds een waardige opvolger van het door de BNMO in 1970 opgerichte SFMO-fonds. Jaarlijks worden door het vfonds binnen het thema vrede en vrijheid

Lees verder »

Vrijheid komt niet zonder pijn

Wij Nederlanders geloven in overleg. Ook in de politiek. Niet meteen partij kiezen, maar met alle betrokkenen de zaken goed doorpraten en dan kom je er wel uit. Maar in 1940 faalde de neutraliteitspolitiek. De Duitsers vielen Nederland binnen en na een korte strijd hielden zij ons land op brute

Lees verder »

“Vroeger” was het gezelliger

“Vroeger was het allemaal veel gezelliger.” Ik hoor deze opmerking regelmatig als ik met leden spreek die een begeleidingsprogramma op de Basis hebben bezocht. Er wordt in zo’n gesprek vervolgens al snel verwezen naar de tijd dat de BNMO nog in het Bondsgebouw zat en beschikte over een eigen zwembad

Lees verder »

Sinterklaas

“Sinterklaas (Wie kent hem niet?)”. In dit lied bezingen de zangers van Het Goede Doel hun sympathie voor de Goedheiligman. Ze willen met hem in contact komen, geven aan wat ze rond 5 december  verwachten en sluiten hem voor altijd in hun hart. Zo zou het ook met de BNMO

Lees verder »

Herdenken en Vieren

In Nederland herdenken we op 4 mei de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de oorlogssituaties en vredesmissies nadien. Door het hele land wordt ‘s avonds om acht uur twee minuten stilte in acht genomen. Bij veel van onze leden roept dit emoties op. De gedachten gaan terug naar een

Lees verder »

Vrijheid

Nog steeds leven over de gehele wereld grote groepen mensen in onvrijheid. Ook Nederland heeft in de Tweede Wereldoorlog een dergelijke situatie meegemaakt. Na vier jaar Duitse bezetting werd Nederland in het najaar van 1944 door geallieerde troepen bevrijd. De Limburgse plaatsen Mersch en Noorbeek waren op 12 september 1944

Lees verder »

Een dynamisch jaar

Beste lezers, het jaar 2019 is inmiddels al weer meer dan een maand oud. Hoe staat het met de goede voornemens? De verwachting is dat het voor de BNMO een dynamisch jaar zal worden met veel activiteiten. Inmiddels zijn in januari al een aantal belangrijke zaken gepasseerd. Het vfonds heeft

Lees verder »