Menu

Lidmaatschap en donateur worden

Lid worden?


Persoonsgegevens
Geslacht:


Dienstbetrekking
Dienstbetrekking als:*

Missies
Erkenning
Het volgende is op mij van toepassing:*
Voeg indien van toepassing een foto of scan van de toekenningsbeslissing toe:

Pas
Ik ben in het bezit van:*
Voeg indien van toepassing een foto of scan van de betreffende pas toe:

Motivatie
Reden aanvraag lidmaatschap:

Incasso*

Gegevensverstrekking*

Toelatingscriteria

Tot de vereniging kunnen als lid worden toegelaten:

I.  (voormalig) geüniformeerde werknemers in publieke dienst met een al dan niet erkende
dienstverbandaandoening;

II. personen met een al dan niet erkende dienstverbandaandoening als gevolg van fysieke of psychische schade opgelopen bij het vervullen van de dienstplicht;

III. partners van de onder I. en II. genoemde werknemers en dienstplichtigen, die het lidmaatschap willen voortzetten na overlijden van onder I. en II. genoemde werknemers en dienstplichtigen;

IV. meerderjarige kinderen van de onder I. en II. genoemde werknemers en dienstplichtigen, die aantoonbaar gezondheidsproblemen ervaren als gevolg van de fysieke of psychische schade van onder I. en II. genoemde werknemers en dienstplichtigen;

Van een aandoening als hiervoor onder I. en II. bedoeld blijkt dat, ingeval de betrokkene te kennen geeft voor deze aandoening een zorgbehoefte te hebben, deze betrokkene in aanmerking komt voor zorgverlening door een zorgverlenende instantie..

.