Lidmaatschap en donateur worden

Lid worden?


Persoonsgegevens
Geslacht:


Geslacht:
Geslacht:
Geslacht:
Geslacht:

Dienstbetrekking
Dienstbetrekking als:*

Missies
Erkenning
Het volgende is op mij van toepassing:*
Voeg indien van toepassing een foto of scan van de toekenningsbeslissing toe:
De controle of kandidaat politie-leden voldoen aan de lidmaatschapseisen van de BNMO vindt plaats door de afdeling Politie van de BNMO. Kandidaat politie-leden hoeven geen bijlage(n) in te zenden. De afdeling Politie neemt contact met hen op!

Pas
Ik ben in het bezit van:*
Voeg indien van toepassing een foto of scan van de betreffende pas toe:

Motivatie
Reden aanvraag lidmaatschap:

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? *

Hoe bent u bekend geraakt met de BNMO?

Incasso

Toelichting doorlopende machtiging SEPA
Door ondertekening van dit onderdeel geeft u toestemming aan de BNMO te Doorn om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de BNMO te Doorn.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.


Gegevensverstrekking*

Rubrieken met * zijn verplicht

Toelatingscriteria

Tot de vereniging kunnen als lid worden toegelaten:

I.  (voormalig) geüniformeerde werknemers in publieke dienst met een al dan niet erkende
dienstverbandaandoening;

II. personen met een al dan niet erkende dienstverbandaandoening als gevolg van fysieke of psychische schade opgelopen bij het vervullen van de dienstplicht;

III. partners van de onder I. en II. genoemde werknemers en dienstplichtigen, die het lidmaatschap willen voortzetten na overlijden van onder I. en II. genoemde werknemers en dienstplichtigen;

IV. meerderjarige kinderen van de onder I. en II. genoemde werknemers en dienstplichtigen, die aantoonbaar gezondheidsproblemen ervaren als gevolg van de fysieke of psychische schade van onder I. en II. genoemde werknemers en dienstplichtigen;

Van een aandoening als hiervoor onder I. en II. bedoeld blijkt dat, ingeval de betrokkene te kennen geeft voor deze aandoening een zorgbehoefte te hebben, deze betrokkene in aanmerking komt voor zorgverlening door een zorgverlenende instantie.

.

.
Contributie

De contributie van de BNMO bedraagt 42 euro per jaar. Als u in de loop van het jaar lid wordt betaalt u een gereduceerd bedrag. Wordt u in de maand december lid dan bent u voor dat jaar geen contributie meer verschuldigd.

Korting bij automatische incasso.
Indien u een machtiging  voor automatische incasso afgeeft dan krijgt u 2 euro korting en wordt de contributie 40 euro per jaar.