Tlf: 0343-474110  |  Email: vraag@bnmo.nl

Missie en visie

Missie

De BNMO is een onafhankelijke en unieke vrijwilligersorganisatie die (oud-)geüniformeerde werknemers in publieke dienst met een al dan niet erkende dienstverbandaandoening en hun achterban maatschappelijke ondersteuning wil bieden op het terrein van nuldelijnsondersteuning, belangenbehartiging, maatschappelijke re-integratie en sport en cultuur. Het versterken van de eigen kracht van leden staat hierbij centraal.

Visie

De BNMO treedt op als kennismakelaar, coördineert indien nodig de maatschappelijke ondersteuning van haar doelgroep en fungeert “als een spin in het web” om versplintering van het dienstenaanbod tegen te gaan. De BNMO is hiermee complementair aan organisaties die zich specifiek richten op eerste-en tweedelijns (na)zorg, waardering en erkenning. Door middel van positionering en profilering zorgt de organisatie voor naamsbekendheid bij de doelgroep en aanverwante organisaties.

Kernwaarden

De BNMO wil haar doel bereiken met het bevorderen van haar kernwaarden:

 • Kameraadschap
  Centraal staat ontmoeting en ontspanning waarin wederzijds begrip, erkenning en herkenning tot stand kunnen komen.
 • Zorg voor elkaar
  Stimuleren van verbondenheid door deelname aan lotgenotencontact, nuldelijnsondersteuning en begeleidingsprogramma’s.
 • Belangenbehartiging
  Zowel collectieve als individuele belangenbehartiging op maat.
 • Kennis van zaken
  Vergroten, up-to-date houden en delen van kennis op relevante deskundigheidsgebieden.