Privacy

Privacy

Toelichting op de consequenties van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Inleiding

Sinds de oprichting van de Basis en de overdracht van dienstverlening van de BNMO in 2006 is de Basis verantwoordelijk voor de ledenadministratie en –contributie, de verschillende registraties van de servicedesk, de begeleidingsdagen, het maatschappelijk werk en bijvoorbeeld de klachten- en incidentmeldingen. Op 25 mei 2018 wordt een nieuwe Europese wet bescherming persoonsgegevens van kracht, de Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG (in Europa bekend als General Data Protection Regulation of GDPR). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving, kan onderzoek doen en boetes opleggen. De BNMO en de Basis hebben een bijzondere relatie, voor zover de Basis een aantal specifieke diensten uitvoert in opdracht van de vereniging BNMO, waarbij de AVG aan de orde is. Hieronder vindt u de informatie over de wijze waarop invulling is gegeven aan de eisen die in het kader van de AVG worden gesteld.

Wat bedoelt de wet met persoonsgegevens?

  • Gewone persoonsgegevens: Gewone persoonsgegevens omvatten de meeste standaardgegevens die voor een verenigingsadministratie nodig zijn. Een volledig gespecificeerd overzicht is te vinden in bijlage I. De BNMO hoeft hiervoor geen melding te doen bij de AP.
  • Bijzondere persoonsgegevens: Gegevens als het BSN-nummer, gegevens over gezondheid en bijvoorbeeld over godsdienst, die tot personen herleidbaar zijn, gelden als bijzondere persoonsgegevens. Deze gegevens mogen alleen met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene worden verwerkt of gedeeld.

Hoe ziet relatie tussen de BNMO en de Basis er in het kader van de VGA uit?

De BNMO is als vereniging vrijgesteld voor de AVG voor zover het gewone persoonsgegevens betreft. De Basis verwerkt vooral bijzondere persoonsgegevens en is gehouden aan alle bepalingen van de AVG.

Uitgangspunten voor informatiedeling over BNMO-leden tussen de Basis en de BNMO

  • De Basis deelt gewone persoonsgegevens vanuit de ledenadministratie met het bestuur van de BNMO en het team verenigingsondersteuning.
  • De Basis deelt alleen bijzondere persoonsgegevens over BNMO-leden met het bestuur van de BNMO na uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene(n).
  • Gezondheidsgegevens over BNMO-leden worden niet gedeeld met het bestuur van de BNMO.
  • Informatie aan het bestuur van de BNMO over klachten of incidentmeldingen van BNMO-leden wordt gedeeld na uitdrukkelijke toestemming.