Tlf: 0343-474110  |  Email: vraag@bnmo.nl

Privacy

Toelichting op de consequenties van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Inleiding

Sinds de oprichting van de Basis en de overdracht van dienstverlening van de BNMO in 2006 is de Basis verantwoordelijk voor de ledenadministratie en –contributie, de verschillende registraties van de servicedesk, de begeleidingsdagen, het maatschappelijk werk en bijvoorbeeld de klachten- en incidentmeldingen. Op 25 mei 2018 wordt een nieuwe Europese wet bescherming persoonsgegevens van kracht, de Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG (in Europa bekend als General Data Protection Regulation of GDPR). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving, kan onderzoek doen en boetes opleggen. De BNMO en de Basis hebben een bijzondere relatie, voor zover de Basis een aantal specifieke diensten uitvoert in opdracht van de vereniging BNMO, waarbij de AVG aan de orde is. Hieronder vindt u de informatie over de wijze waarop invulling is gegeven aan de eisen die in het kader van de AVG worden gesteld.

Wat bedoelt de wet met persoonsgegevens?

Hoe ziet relatie tussen de BNMO en de Basis er in het kader van de VGA uit?

De BNMO is als vereniging vrijgesteld voor de AVG voor zover het gewone persoonsgegevens betreft. De Basis verwerkt vooral bijzondere persoonsgegevens en is gehouden aan alle bepalingen van de AVG.

Uitgangspunten voor informatiedeling over BNMO-leden tussen de Basis en de BNMO