Tlf: 0343-474110  |  Email: vraag@bnmo.nl

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De privacyreglementen van de BNMO en de Basis zijn aangepast aan de nieuwe regelgeving. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving, kan onderzoek doen en boetes opleggen. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

De AVG zorgt onder meer voor: