Tlf: 0343-474110  |  Email: vraag@bnmo.nl

Veel gestelde vragen

Mag de vereniging mijn persoonsgegevens aan andere leden doorgeven?

Ja, uw vereniging mag uw gegevens (zoals uw naam, adres en woonplaats) doorgeven aan bepaalde mensen binnen de vereniging. Dit is nodig om de vereniging draaiende te houden. De penningmeester bijvoorbeeld heeft uw gegevens nodig om de contributie te innen.

Mag de vereniging mijn persoonsgegevens aan bedrijven doorgeven voor reclame of sponsoring?

Ja, dat mag. Maar uw vereniging moet u wel daarover informeren. Bijvoorbeeld via de website of het clubblad. Bovendien moet uw vereniging u een redelijke tijd de kans geven om verzet aan te tekenen. Zodra u verzet aantekent, moet uw vereniging direct stoppen met het doorgeven van uw gegevens.

Mag de vereniging mijn persoonsgegevens publiceren op internet?

Ja, maar alleen op een afgeschermde internetpagina en als het is opgenomen in de doelstellingen van de vereniging. Heeft de ledenvergadering publicatie goedgekeurd? Dan hoeft de vereniging hiervoor geen expliciete toestemming aan de leden te vragen. De vereniging moet er wel voor zorgen dat niet zomaar iedereen de ledengegevens op internet kan inzien. Alleen leden mogen toegang hebben. Bijvoorbeeld door een verplicht wachtwoord en door de pagina’s met ledengegevens af te schermen voor zoekmachines.

Mag de vereniging een lijst op de website publiceren met leden die hun contributie nog niet hebben betaald?

Nee, dat mag niet. Ook niet op een afgeschermd deel van de website van de vereniging dat alleen voor leden toegankelijk is. Het is niet nodig dat alle leden van de vereniging weten dat iemand zijn of haar contributie niet heeft betaald. De vereniging kan op andere manieren de openstaande contributie innen, die minder ingrijpend zijn voor de privacy van deze persoon. Bijvoorbeeld via een incassobureau.

Kan ik mijn persoonsgegevens bij de vereniging inzien en/of laten verwijderen?

Ja, dat kan. U heeft het recht om uw gegevens bij uw vereniging in te zien. Ook kunt u vragen uw persoonsgegevens te corrigeren of verwijderen.