Tlf: 0343-474110  |  Email: vraag@bnmo.nl

Gezinsmiddag: De Dappere Ridder 2021

Als stel kun je je aanmelden via het mailadres n.laarveld@bnmo.nl en b.vd.zwaag@bnmo.nl.

Waar
Het NLVi, Doorn (M.i.v. 1 januari 2021 is de Basis opgegaan in het NLVi, de locatie is onveranderd)

Beschrijving

Voor wie
Voor politiegezinnen met kinderen van 6-12 jaar, waarvan ten minste één ouder politiemedewerker is met PTSS klachten.

Een interactieve workshop met en voor ouders en kinderen. Doel van de workshop is om PTSS bespreekbaar te maken en de leden met PTSS, hun partners en de kinderen herkenning en erkenning te  geven. De inhoud van het verhaal ligt niet vast. Die bepalen we samen met jullie, en samen met jullie willen we kijken waar de dappere ridder, de schone jonkvrouw en zijn dappere ridderkinderen  de kracht vinden om samen verder te gaan.

Wanneer
Woensdagmiddag 24 februari 2021
Woensdagmiddag 20 oktober 2021

Verder van belang
Na aanmelding en plaatsing ontvang je nadere informatie.

Leaflet met nadere informatie