Tlf: 0343-474110  |  Email: vraag@bnmo.nl

Profileren

Regelmatig hoor ik mensen zeggen dat de BNMO zich beter moet profileren. Dat klinkt interessant, maar wat betekent het? In dit geval wil profileren zeggen dat de BNMO moet werken aan een grotere bekendheid en een eigen karakter moet tonen. Velen van u denken wellicht dat dat niet zo moeilijk hoeft te zijn. De BNMO is de enige organisatie in Nederland die opkomt voor de belangen van oorlogs- en dienstslachtoffers. Het zit dus wel goed met dat eigen karakter. Dat is ook waar, maar het probleem is de te geringe bekendheid. Het komt te vaak voor dat een oorlogs- of dienstslachtoffer pas na jaren, bij toeval, over de BNMO hoort. Daar gaan we iets aan doen.

Alle Nederlanders met een Militair Invaliditeitspensioen (MIP) ontvangen iedere twee jaar een uitnodiging voor de MOD-dagen. Van het ministerie van Defensie mogen we bij de uitnodiging een folder van de BNMO voegen. Zo hebben we vorig jaar bijna 5.000 mensen bereikt. Dit jaar herhalen we dat. Volgend jaar mogen we zelfs nog uitgebreidere informatie meesturen. Maar dat is niet alles, want we kunnen allemaal iets doen. Enkele keren per jaar presenteert de BNMO zich nationaal. Wat zou het mooi zijn als we tijdens een van die momenten aan Nederland kunnen laten zien dat de BNMO nog springlevend is. Bijvoorbeeld met grote detachementen tijdens het Bevrijdingsdefilé in Wageningen en het defilé op Veteranendag. Ook afdelingen kunnen een bijdrage leveren aan de verbetering van de naamsbekendheid van de BNMO. Nodig bijvoorbeeld, zoals de afdeling Limburg heeft gedaan, de regionale omroep uit bij het vieren van het 75-jarig bestaan of stuur, in
navolging van de afdeling Utrecht/’t Gooi, een artikel over een project naar een lokale of regionale krant.

Ook u als individueel lid kunt helpen de bekendheid van de BNMO te vergroten. Loop eens een Veteranen Ontmoetingscentrum of Inloophuis binnen. De kans is groot dat u iemand treft die baat kan hebben bij een lidmaatschap van de BNMO. Ga een gesprek aan, want er is geen betere ambassadeur dan een tevreden lid. Of leg de gelezen Kareoler op de leestafel van de plaatselijke bibliotheek of bij uw huisarts. U ziet, er zijn veel mogelijkheden de BNMO te profileren. Laten we dat met zijn allen dan ook doen. Want als mensen onze Bond niet kennen, kunnen ze er ook niet voor kiezen.

Bert Dedden,
Algemeen voorzitter

BNMO

Bezoekadres
Willem van Lanschotlaan 1
3941 XV Doorn

Postadres
Postbus 125
3940 AC Doorn

Tel.: 0343-474110
E-mail: info@bnmo.nl

Lid worden

Meld je nu direct digitaal aan…

Webdevelopment by Anima communicatie & vormgeving