Tlf: 0343-474110  |  Email: vraag@bnmo.nl

Programma’s voor de politie

Bij deze willen wij belangstellenden voor onze activiteiten en programma’s kort meenemen in wie wij zijn en wat wij doen en of zouden kunnen betekenen voor (oud)collega’s met een beroepsziekte en of degenen die blijvend de gevolgen van een dienstongeval ondervinden. Onze verschillende activiteiten en programma’s zijn ontwikkeld en bedoeld voor het hele gezin van het BNMO lid. Partners en kinderen zijn automatisch lid en ook voor hen zijn er activiteiten en programma’s ontwikkeld. 

Graag nodigen wij belangstellenden voor onze activiteiten en programma’s uit voor een nadere kennismaking met de BNMO Politie bij één van onze activiteiten.

Doel
Alle activiteiten en programma’s zijn gericht op onderling contact, verbinding, persoonlijke steun, (h)erkenning, perspectief en versterking van eigen netwerk. Wij willen met onze activiteiten en programma’s een positieve bijdrage leveren aan een stuk bewustwording, PTSS en haar impact bespreekbaar maken en het herstel en de veerkracht bevorderen. Het gaat bij alle activiteiten en programma’s over ondersteunende zorg en nazorg voor de politiecollega’s, hun partners en de gezinnen. Het betreft geen behandelingen. Mocht behandeling nodig zijn dan zullen wij betreffende persoon of gezin door of terug verwijzen naar de hulpverlening.

Met het lidmaatschap van de BNMO kan ieder lid, zijn of haar partner en eventueel kinderen, ieder maximaal 10 dagen gebruik maken van de aangeboden activiteiten en programma’s. Ieder lid ontvangt jaarlijks de activiteitengids. Daarnaast krijgt ieder lid meerdere malen per jaar het verenigingsblad de Kareoler.

Alle activiteiten en programma’s van de BNMO worden grotendeels gefinancierd door het vfonds. Een meerdaags programma kost gemiddeld tussen de 550 en 750 Euro per persoon.
Bij meerdaagse programma’s wordt aan iedere deelnemer een eigen bijdrage van 12 Euro per persoon per dag gevraagd. Voor ééndaagse activiteiten kan een eigen bijdrage van 6 Euro per persoon gevraagd worden.

Activiteiten en programma’s
De BNMO Politie heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan het ontwikkelen van activiteiten en programma’s voor haar eigen doelgroep Politie. Voorbeelden hiervan zijn het Partnerprogramma – Zorgen voor Jezelf, Medisch ontslag en dan? en de maandelijkse Yogamiddag. Daarnaast zijn in samenwerking met improvisatietheater Piranha verschillende interactieve theatervoorstellingen ontwikkeld, zoals Het Moet Niet gekker Worden! en voor het gezin de Dappere Ridder voor kinderen en Samen PTSS voor pubers. Voor bovenstaande activiteiten en programma’s werken wij, daar waar kan, graag samen met collega’s van de Nationale Politie, die met hun kwaliteiten iets kunnen bijdragen aan onze programma’s en graag iets terug willen doen voor hun collega’s.

Waar
Veel van de BNMO activiteiten en programma’s uit de activiteitengids en een aantal van de nieuw ontwikkelde programma’s voor de Politie vinden plaats op de Basis te Doorn. Daarnaast maken wij ook gebruik van andere locaties mocht dit passend zijn voor een activiteit of een programma. Activiteiten en programma’s worden uitgevoerd door de trainers van de Basis of door eigen trainers en begeleiders. 
Niet Politie specifieke activiteiten en programma’s van de BNMO kunnen qua deelname ook bezocht worden door andere geüniformeerden, zoals veteranen.

Leaflets BNMO Politie
Van alle activiteiten en programma’s zijn inmiddels folders ofwel leaflets gemaakt. Hierop staat kort vermeld voor wie het programma bedoeld is, wat de data zijn, wat de inhoud is, wat de kosten zijn en bij wie je je kunt aanmelden.

Voor 2020 staan de volgende programma’s op de agenda:

  • Partners – Zorgen voor Jezelf 
  • Het Moet Niet Gekker Worden
  • Medisch Ontslag en dan? 
  • Yogamiddag 
  • De Dappere Ridder
  • Samen PTSS 
  • Ontmoetingsdag 2020 

Nadere informatie over deze programma’s volgt z.s.m. Daarnaast kunt u natuurlijk ook gewoon gebruik maken van de algemene programma’s van de BNMO. Klik [HIER] voor het overzicht van die programma’s.

BNMO

Bezoekadres
Willem van Lanschotlaan 1
3941 XV Doorn

Postadres
Postbus 125
3940 AC Doorn

Tel.: 0343-474110
E-mail: info@bnmo.nl

Lid worden

Meld je nu direct digitaal aan…

Webdevelopment by Anima communicatie & vormgeving