Tlf: 0343-474110  |  Email: vraag@bnmo.nl

Samen sterk

Nu de jaarwisseling achter de rug is, richten we ons op 2021. We hopen dat zowel in Doorn als bij de afdelingen veel activiteiten voor onze leden kunnen worden georganiseerd én doorgang kunnen vinden. Dit kan echter alleen als vele handen licht werk maken. Doelstelling van de BNMO is het geven van ondersteuning aan (oud-)geüniformeerden die in en door de dienst gewond zijn geraakt en aan hun directe relaties. Ons motto ‘Samen sterk’ geeft aan dat we met z’n allen eensgezind hetzelfde doel nastreven. Helaas is die verbondenheid niet altijd zichtbaar en dat uit zich op verschillende manieren.

Onze bond is georganiseerd op democratische beginselen. Besluitvorming over belangrijke zaken vindt plaats door de Bondsraad op basis van meerderheid van stemmen. Procedures hieromtrent zijn vastgelegd in onze statuten. Helaas stellen niet alle afdelingen zich hierbij loyaal op. Zij geven een eigen interpretatie aan besluiten die door een meerderheid van de Bondsraad zijn genomen. Dit leidt tot onbegrip en onrust onder de leden en tot spanning tussen verschillende afdelingen. In de rubriek ‘Van de bestuurstafel’ wordt dit nader toegelicht.

Ook op het gebied van de bestuurlijke inzet kan het motto ‘Samen sterk’ beter worden ingevuld. In het verleden is al vaker aandacht voor dit onderwerp gevraagd. Zowel het Hoofdbestuur als diverse afdelingsbesturen willen graag personele versterking. Er zijn afdelingen waar het bestuur door slechts enkele mensen wordt gevormd. Daarnaast hebben de commissies die op verschillende niveaus ondersteunen bij de realisatie van onze doelstellingen behoefte aan (nieuwe) leden. Ik denk hierbij op afdelingsniveau aan bijvoorbeeld het contactpersonenwerk en de organisatie van programma’s. Het Hoofdbestuur heeft een aantal commissies met een controlerende en adviserende taak. Ook hier is ruimte voor aanwas. Meer informatie hierover vindt u ook in de rubriek ‘Van de bestuurstafel’.

Onze Bond heeft 3.600 leden. Mede dankzij de inzet van een  handvol vrijwilligers functioneert deze naar tevredenheid. Tegelijkertijd wordt het aantal vrijwilligers dat bereid is een taak op zich te nemen langzaam maar zeker minder. Dit is een zorgelijke ontwikkeling. Ik doe een beroep op u als lid. Kunt en wilt u zich op een of andere manier in te zetten voor de BNMO? Met de inzet van velen doen we ons motto ‘Samen sterk’ eer aan. Alleen zo kunnen we het belangrijke werk voor onze leden op een goede wijze blijven uitvoeren.

Bert Dedden,
Algemeen voorzitter

BNMO

Bezoekadres
Willem van Lanschotlaan 1
3941 XV Doorn

Postadres
Postbus 125
3940 AC Doorn

Tel.: 0343-474110
E-mail: info@bnmo.nl

Lid worden

Meld je nu direct digitaal aan…

Webdevelopment by Anima communicatie & vormgeving