Tlf: 0343-474110  |  Email: vraag@bnmo.nl

Sport en Evenementen

Met de Commissie Sport en Evenementen streeft de BNMO naar deelname van alle leden  aan (bestaande) sportieve activiteiten in het kader van kameraadschappelijk lotgenotencontact. Daarbij wordt samengewerkt met andere organisaties die reeds bestaande sportieve activiteiten organiseren. Hiermee is het voor de BNMO mogelijk een breed aanbod te realiseren en wordt de BNMO bekend gesteld onder een breed publiek behorende tot de doelgroep die baat kan hebben bij het lidmaatschap van de BNMO. De BNMO richt zich met activiteiten op het behouden en werven van (nieuwe jongere) leden.

In dat kader stimuleert en faciliteert de BNMO dat leden en potentiële leden gaan deelnemen aan sportieve activiteiten. Dit kunnen bestaande activiteiten zijn zoals de 4-Daagse, de Airborne wandelmars of de racefiets activiteiten van het I Can Cycling-team. Tevens organiseert de BNMO, wanneer daaraan behoefte is, workshops of clinics met een sportief karakter. Denk hierbij aan samenwerking met het Veterans Duik Team Holland of de roeivereniging Dudok

Met deze activiteiten draagt de Commissie Sport en Evenementen  bij aan de uitvoering van PR en communicatie-activiteiten om zo de sportieve beeltenissen van de BNMO toe te lichten en dus uit te dragen.