Tlf: 0343-474110  |  Email: vraag@bnmo.nl

Twee maandelijks het infoblad “de Vaandeldrager”

Beste lezers,

Als nieuwe service krijgt u bij wijze van proef deze mail de mogelijkheid om “de Vaandeldrager” ook digitaal op de tablet of smartphone te lezen.
Als u klikt op deze link dan opent het bestand zich en kunt u ons mooie blad lezen.

https://www.fuseliers.nl/vaandeldrager/