Tlf: 0343-474110  |  Email: vraag@bnmo.nl

Sinterklaas

“Sinterklaas (Wie kent hem niet?)”. In dit lied bezingen de zangers van Het Goede Doel hun sympathie voor de Goedheiligman. Ze willen met hem in contact komen, geven aan wat ze rond 5 december  verwachten en sluiten hem voor altijd in hun hart. Zo zou het ook met de BNMO moeten zijn. Mensen moeten contact met ons zoeken, we laten weten wat we van elkaar verwachten en ze worden en blijven lid.

De vraag is hoe we dit gaan realiseren. Hoe brengen we potentiële leden in contact met de BNMO? Op onder meer Open Dagen, veteranenbijeenkomsten, Thuisfrontdagen, MOD-dagen en  herdenkingen laat de BNMO zien waar zij voor staat. Maar onze beste ambassadeurs zijn onze leden. U kunt mensen overtuigen van de waarde van onze Bond, door vanuit de praktijk aan te geven  wat de BNMO voor u heeft betekend. Ook binnen het Hoofdbestuur zijn we constant bezig te bezien hoe we onze naamsbekendheid kunnen vergroten. Tijden veranderen en we willen graag op de hoogte blijven van wat onze leden van de BNMO verwachten. Naast klachten ontvangen zowel de afdelingen als het Hoofdbestuur graag voorstellen hoe we (de inhoud van) programma’s kunnen verbeteren. Het is belangrijk dat u na deelname aan een programma of activiteit laat weten wat u ervan vindt. Daarnaast is het voor u van belang te weten wat de BNMO van haar leden verwacht.

Via de Kareoler en de Nieuwsbrieven houden we u hiervan op de hoogte. Een open communicatie met respect voor elkaars standpunten moet hierbij het uitgangspunt zijn. De zangers van Het Goede Doel sluiten de goedheiligman voor altijd in hun hart. Bij de BNMO noemen we dat ledenbinding. Onze leden waarderen in het algemeen bestaande contactbijeenkomsten en ontmoetende programma’s, maar er is ook behoefte aan vernieuwing. We beogen dat wat als goed en prettig wordt ervaren zo veel als mogelijk te behouden. We zullen echter ook gaan inspelen op de wensen van nieuwe en jongere leden. De BNMO is er voor iedereen. Het is mijn wens dat u over de BNMO denkt zoals de zangers van Het Goede Doel denken over Sinterklaas: “De beste vriend van ons allemaal, voor altijd en eeuwig heel veel jaar.”

Bert Dedden,
Algemeen voorzitter

BNMO

Bezoekadres
Willem van Lanschotlaan 1
3941 XV Doorn

Postadres
Postbus 125
3940 AC Doorn

Tel.: 0343-474110
E-mail: info@bnmo.nl

Lid worden

Meld je nu direct digitaal aan…

Webdevelopment by Anima communicatie & vormgeving