Tlf: 0343-474110  |  Email: vraag@bnmo.nl

Aanmelden gelukt

Dank voor Uw aanmelding. Uw aanmelding wordt nu verwerkt in onze administratie. 

Let op! Uw aanmelding betekent niet automatisch plaatsing in het programma. Dit is namelijk afhankelijk van het aantal aanmeldingen en de beschikbare capaciteit. 

Na verwerking van Uw aanmelding ontvangt U daarover bericht.