Tlf: 0343-474110  |  Email: vraag@bnmo.nl

Verslag Jaarvergadering 7 maart 2020

Het is vandaag alweer 7 maart 2020 en kunnen we weer uitkijken naar een nieuw, maar ook druk jaar.

De zaal ging open om 14.30 uur, bij binnenkomst werden we ontvangen door het voltallige bestuur met hun dames.

Het jaar is begonnen met de jaarvergadering van de afdeling Noord-Holland in de Zoete Inval, Haarlemmerliede waar we met een druk bezochte vergadering van 85 personen aan begonnen.

Er werd koffie en thee geserveerd met gebak, waarna om 15.00 uur de jaarvergadering begon.

Interim voorzitter Willem Holierook opende de vergadering en heette de gasten welkom. Het BNMO-hoofdbestuur was vertegenwoordigd door algemeen secretaris de heer Wim van den Burg; afdeling Utrecht was vertegenwoordigd door Herman Tenten en Marten van der Wal; Stichting inloophuis Noord-Holland Noord uit Schagen ‘De Inloophaven’ was uitgenodigd en werd vertegenwoordigd door voorzitter de heer Frans van Zwam en echtgenote Yvonne en secretaris Siem en Melanie Bes.

Aansluitend werden de mensen herdacht die ons ontvallen waren en werd er een minuut stilte gehouden.

Hierna kwam de heer Van den Burg aan het woord om te vertellen wat we in de toekomst kunnen verwachten en de ontwikkeling van de BNMO en de samenwerking met de Basis.

De agenda werd vastgesteld. Het verslag van de jaarvergadering, jaarverslag secretaris, financieel jaarverslag 2019 en begroting 2020 goedgekeurd. Tammo van der Scheer vroeg met lovende woorden namens de kascontrolecommissie de vergadering het bestuur te dechargeren voor de verrichtingen van het afgelopen boekjaar.

Secretaris Pieter Glas nam de aankomende activiteiten door die op het programma staan voor het komend jaar.

Na een vlot verlopende vergadering werd deze gesloten nadat alle jubilaressen geëerd waren en voorzien van de medailles en bloemen konden we beginnen aan het diner die weer zeer smakelijk was. Tijdens het diner presenteerde de heer Frans van Zwam over de oprichting van ‘De Inloophaven’. Rond 20.30 uur konden we huiswaarts gaan.

We willen het bestuur weer bedanken voor de gezellige dag, die weer zeer goed verzorgd was. (Elly en Cor Persenaire)

BNMO

Bezoekadres
Willem van Lanschotlaan 1
3941 XV Doorn

Postadres
Postbus 125
3940 AC Doorn

Tel.: 0343-474110
E-mail: info@bnmo.nl

Lid worden

Meld je nu direct digitaal aan…

Webdevelopment by Anima communicatie & vormgeving