Tlf: 0343-474110  |  Email: vraag@bnmo.nl

Vertrouwen

De wereld om ons heen verandert voortdurend. In het voorwoord van de vorige Kareoler gaf ik aan dat werd gewerkt aan het hervatten van de begeleidingsprogramma’s. Wel met de restrictie dat leden van 70 jaar en ouder, als kwetsbare personen, nog niet zouden kunnen deelnemen. De regering heeft inmiddels enkele coronamaatregelen versoepeld en vanaf 1 juli worden ook onze leden van 70 jaar en ouder weer in Doorn uitgenodigd. Het was fijn te merken dat op de in eerste instantie opgelegde restrictie nauwelijks commentaar werd geleverd.

Natuurlijk wilden veel mensen al naar Doorn komen, maar tegelijkertijd had men vertrouwen in het oordeel dat dit nog te veel risico’s met zich meebracht. Vertrouwen ook in de toezegging dat de beperking zou worden opgeheven, zodra de situatie veilig werd geacht. We hebben dit vertrouwen gelukkig niet hoeven te beschamen. Want: ‘vertrouwen komt te voet, maar gaat te paard’. Met andere woorden, het is veel moeilijker iemands vertrouwen te winnen dan het kwijt te raken.

Het lidmaatschap van de BNMO staat open voor leden van andere geüniformeerde beroepsgroepen die bij de uitoefening van hun dienst fysiek of psychisch gewond zijn geraakt. Inmiddels zijn 300 (oud)-politiemensen lid van de BNMO. Vooralsnog zijn zij ingedeeld bij de regionale afdelingen, maar wel met de toezegging dat er uiteindelijk een aparte afdeling Politie komt. Deze zelfstandige afdeling is per 1 januari 2021 voorzien. Helaas merken we als bestuur dat er vanuit enkele afdelingen weerstand is tegen de vorming van een afdeling Politie. Dit veroorzaakt onrust onder onze vanuit de Politie afkomstige leden en schaadt hun vertrouwen in de BNMO. Kameraadschap is een kernwaarde van de BNMO, we willen ‘Samen Sterk’ zijn. Dit moeten we dan wel
in de praktijk tonen.

De door de BNMO ingezette verbreding naar andere beroepsgroepen, en met name de Politie, wordt overal toegejuicht. Er is het bestuur dan ook veel aan gelegen de onrust onder de van de Politie afkomstige leden weg te nemen. Immers, het bestuur van de BNMO moet zich maximaal inzetten voor al zijn leden. Zij vertrouwen op ons.

Bert Dedden,
Algemeen voorzitter

BNMO

Bezoekadres
Willem van Lanschotlaan 1
3941 XV Doorn

Postadres
Postbus 125
3940 AC Doorn

Tel.: 0343-474110
E-mail: info@bnmo.nl

Lid worden

Meld je nu direct digitaal aan…

Webdevelopment by Anima communicatie & vormgeving