Tlf: 0343-474110  |  Email: vraag@bnmo.nl

Verzekeringsprobleem voor MIP-houders bij emigratie

Veteranenombudsman Reinier van Zutphen heeft bij minister Hugo de Jonge van VWS nogmaals met klem aandacht gevraagd voor een hiaat in de wetgeving waarvan dienstslachtoffers en veteranen last hebben. Het gaat om houders van een Militair Invaliditeitspensioen (MIP) die willen emigreren naar een ander EU- of verdragsland. Zij kunnen door de huidige regelgeving hun Nederlandse ziektekostenverzekering niet behouden.

‘Dit hiaat is al sinds 2017 bekend en ik heb al eerder aangegeven dat dit onacceptabel is. Deze veteranen en dienstslachtoffers, veelal fysiek en/of psychisch gewond, zitten al jaren in de wacht en het ziet ernaar uit dat dit ook nog jaren kan duren. Ik vraag aan de minister een tijdelijke en werkbare oplossing op nationaal en individueel niveau,’ aldus Van Zutphen in een brief aan minister De Jonge.
Het probleem zit hem erin dat veteranen en dienstslachtoffers die naar een ander land in de EU of naar een verdragsland willen verhuizen én daarbij hun Nederlandse ziektekostenverzekering willen behouden, een wettelijke uitkering of pensioen uit Nederland moeten ontvangen. Deze moeten op de zogenaamde ‘limitatieve lijst’ van Verordening EG 883/2004 staan.

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen zoals WAO of WIA staan daar wel op, dus voor veteranen en dienstslachtoffers met zo’n uitkering levert het geen probleem op. Zij kunnen gebruik blijven maken van een Nederlandse ziektekostenverzekering. Maar voor hen die alleen een MIP ontvangen geldt dat dus niet, want het MIP staat niet op de EU-lijst. Het ministerie van VWS gaf eerder aan te willen wachten op een wijziging van de EU-verordening en niet vooruit te willen lopen vanwege juridische argumenten, zoals rechtszekerheid en precedentwerking. Van Zutphen wijst op de bijzondere zorgplicht voor veteranen en dienstslachtoffers die de overheid heeft en vraagt om een snelle oplossing

BNMO

Bezoekadres
Willem van Lanschotlaan 1
3941 XV Doorn

Postadres
Postbus 125
3940 AC Doorn

Tel.: 0343-474110
E-mail: info@bnmo.nl

Lid worden

Meld je nu direct digitaal aan…

Webdevelopment by Anima communicatie & vormgeving