Tlf: 0343-474110  |  Email: vraag@bnmo.nl

Wordt vriend van het vfonds

In 1970 richt voorzitter Bib van Lanschot van de BNMO, samen met anderen, de Giroloterij op; de eerste Nederlandse loterij voor goede doelen. Later verandert de naam Giroloterij in BankGiro Loterij. Volgens een verdeelsleutel ontvangt de voorloper van het huidige vfonds – de Stichting Fondsenwerving Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers – bijna 13% van de opbrengsten. Deze SFMO werd opgericht om de middelen uit de loterij te verdelen onder de BNMO en andere veteranenorganisaties. Sinds het voorjaar van 2007 opereert de SFMO onder de naam vfonds.

Het vfonds is van oudsher dus de belangrijkste financier van de BNMO. Naast een vereniging voor belangenbehartiging en lotgenotencontact kende de BNMO ook een tak voor professionele dienstverlening zoals maatschappelijk werk en nazorgprogramma’s. In 2004 werden deze twee delen gescheiden en is het professionele deel ondergebracht in de BNMO-serviceorganisatie, vanaf 2006 opererend onder de naam ‘De Basis‘. Stichting de Basis is op 1 januari 2021 als gevolg van fusie opgegaan in het Nederlands Veteraneninstituut (NLVi),

Het vfonds zoekt vrienden. Vrienden die Vrede en Vrijheid ook belangrijk vinden. Vrienden die geïnteresseerd zijn in de projecten die het vfonds ondersteund en die dat graag willen delen met hun familie en bekenden. Want vrede maken we samen!

De BNMO steunt dit initiatief van harte. Zonder de steun van het vfonds is o.a. het werk van de BNMO onmogelijk. Wordt dus vriend van het vfonds.

 

Als vriend kun je op dit moment gebruik maken van de volgende aanbiedingen:

U kunt het vfonds steunen via de BankGiro loterij waarvan het vfonds een van de goede doelen is. Dit kan als volgt: U kunt bellen naar de Ledenservice via 0900 300 1600. Hier kunt u aangeven een lot te willen kopen dat geoormerkt is voor het vfonds. Van uw inleg gaat dan 50% rechtstreeks naar het vfonds.

U kunt ook via deze link een voor het vfonds geoormerkt lot kopen. U komt dan op de vfonds site van de BankGiro Loterij. In de rechterbalk kunt u ‘steun + speel mee’ aanklikken. Als u het formulier invult dat dan verschijnt, speelt u automatisch mee voor het vfonds.

Hieronder vind je de vorige uitgave van het V-Magazine Op bladzijde 46 t/m 49 wordt aandacht besteed aan de BNMO. Hier vertellen BNMO-leden hun verhaal.