Tlf: 0343-474110  |  Email: vraag@bnmo.nl

Voornemens

Voor u ligt de eerste uitgave van de Kareoler van ons jubileumjaar 2020. Bij de start van een jaar hebben we vaak goede voornemens. Deze horen bij een jaarwisseling zoals oliebollen en champagne. Het Hoofdbestuur en de afdelingen van de BNMO hebben zich voorgenomen om van 2020 een voor onze leden gedenkwaardig jaar te maken. Een jaar met een variëteit aan activiteiten, waarvan we hopen dat er veel leden aan zullen deelnemen. Dat we ons jubileumjaar extra glans kunnen geven, is te danken aan het vfonds. Voor de viering en herdenking van ‘75 jaar vrijheid’ en ‘75 jaar BNMO’ is ons € 125.000, – extra subsidie toegekend.

Wat zijn de plannen van de BNMO voor 2020? Vanzelfsprekend blijven we de begeleidingsprogramma’s in Doorn aanbieden. Velen van u hebben zich al weer opgegeven voor één of meerdere programma’s. Ook de afdelingen zetten hun op ontmoeting en ontspanning gerichte activiteiten voort. Maar er is meer. Zo worden door het Hoofdbestuur en de afdelingen extra vaartochten  georganiseerd, onder meer rond Arnhem, in Amsterdam en op de Friese meren. In nauwe samenwerking met de afdelingen gaan we regionaal wandeltochten organiseren. Uiteraard hopen we dat veel leden op 25 augustus, de oprichtingsdag van de BNMO, meelopen met de Sunset March in Nijmegen.

Verder is het streven om met een aanzienlijk BNMO-detachement deel te nemen aan de defi lés in Wageningen en in Den Haag tijdens de Nederlandse Veteranendag. In het najaar staat een door de BNMO georganiseerd symposium over een voor onze leden relevant maatschappelijk probleem op het programma. Ook daar rekenen we op ruime belangstelling vanuit de afdelingen. Meer  informatie vindt u in deze en volgende Kareolers, in de nieuwsbrieven en op sociale media. Het formuleren van goede voornemens is over het algemeen eenvoudiger dan de eigenlijke uitvoering ervan. Bij het realiseren van bovengenoemde plannen hebben wij uw steun hard nodig. Ik reken erop dat velen van u gehoor geven aan de uitnodigingen voor bijeenkomsten en activiteiten van het
Hoofdbestuur en de afdelingen. Bij sommige afdelingen is de bestuurlijke capaciteit gering. Bijdragen van leden, bijvoorbeeld bij de organisatie van een activiteit of evenement, worden gewaardeerd. Het motto van de BNMO is niet voor niets ‘Samen sterk’. Laten we dan ook samen proberen om van 2020 voor de BNMO weer een mooi jaar te maken.

Bert Dedden,
Algemeen voorzitter

BNMO

Bezoekadres
Willem van Lanschotlaan 1
3941 XV Doorn

Postadres
Postbus 125
3940 AC Doorn

Tel.: 0343-474110
E-mail: info@bnmo.nl

Lid worden

Meld je nu direct digitaal aan…

Webdevelopment by Anima communicatie & vormgeving