Tlf: 0343-474110  |  Email: vraag@bnmo.nl

Voorzichtige start programma’s

Op woensdagavond 6 mei presenteerde premier Rutte een ‘spoorboekje’ voor de komende maanden. Op basis van de positieve ontwikkeling in de cijfers van het RIVM en op advies van het Outbreak Management Team (OMT) maakte premier Rutte op 19 mei j.l. bekend dat stap 1 van het ‘spoorboekje’ daadwerkelijk kan worden uitgevoerd. Dit biedt ook voor de BNMO weer mogelijkheden om de leden, zij het onder strikte voorwaarden, weer te laten deelnemen aan de begeleidingsprogramma’s bij de Basis in Doorn.

Herschikking Begeleidingsprogramma’s

De versoepeling van de maatregelen heeft als positief gevolg dat vanaf medio juni weer Begeleidingsprogramma’s in Doorn kunnen worden georganiseerd. In dit bericht maken we bekend welke programma’s dat zijn. Verderop in dit bericht vind je het zomerschema dat de maanden juni t/m augustus omvat. Enkele van de in deze maanden reeds voorziene programma’s kunnen worden gehouden op de in de Activiteitengids vermelde data. Een aantal van de in de afgelopen maanden vervallen programma’s is opnieuw ingeroosterd. Helaas zullen ook een aantal voor dit jaar voorziene programma’s geheel komen te vervallen.

Deelnemers die zich voor Begeleidingsprogramma’s, die op ongewijzigde data worden gehouden, reeds hadden opgegeven zullen door de Basis worden benaderd met de vraag of men nog steeds belangstelling heeft. Leden die zich hadden aangemeld voor een programma dat op van de Activiteitengids afwijkende data wordt georganiseerd dienen zich opnieuw aan te melden, maar worden bovendien eveneens door de Basis benaderd.

Beperking voor kwetsbare personen

Ondanks de versoepeling van de maatregelen blijft een aantal maatregelen onverkort van toepassing. Een daarvan is de aanbeveling van het RIVM dat contact met kwetsbare personen zo veel als mogelijk moet worden vermeden. Onder kwetsbare personen vallen ook de mensen van 70 jaar en ouder. Als gevolg hiervan heeft het Dagelijks Bestuur van de BNMO in nauw overleg met de Basis helaas moeten besluiten om voorlopig voor de maanden juni, juli en augustus geen leden van 70 jaar en ouder voor een Begeleidingsprogramma uit te nodigen. De oudere leden die zich al hebben aangemeld voor de te houden Begeleidingsprogramma’s zullen door de Basis van dit besluit op de hoogte worden gesteld. Vanzelfsprekend hopen we, op basis van verdere versoepelingen, onze oudere leden zo snel mogelijk weer te kunnen uitnodigen voor deelname aan de begeleidingsprogramma’s.

Zomerschema

Corona huisregels van de Basis

Om je verblijf in deze bijzondere tijd op een aangename en veilige manier te laten verlopen, hebben we een aantal huisregels opgesteld. Met deze huisregels volgen wij de adviezen van het RIVM, waarbij wij rekening houden met de op dat moment actuele stand van zaken. Dit betekent ook dat onze huisregels daardoor op het laatste moment aangepast kunnen worden. Wij zullen je voorafgaand aan je verblijf hierover uitgebreid informeren en daarnaast zullen wij contact met je opnemen om te informeren naar je gezondheid. Wij zullen je gezondheid ook blijven monitoren tijdens je verblijf bij ons. Wij vragen je dringend om thuis te blijven bij verkoudheidsklachten zoals een loopneus, neusverkoudheid, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid of koorts. Dit vragen wij je ook als één van je huisgenoten deze klachten ervaart.

Mocht je vragen hebben over onze maatregelen dan kun je contact opnemen met servicedesk@de-basis.nl of bellen met 0343-474200

De programma-onderdelen zijn zo opgesteld dat er te allen tijde rekening gehouden wordt met een afstand van 1,5 meter. Dat geldt voor zowel het restaurant, het atrium als de diverse zalen. Daardoor kunnen er maximaal 38 deelnemers per programma aanwezig zijn. Wij hebben ons hygiënebeleid aangescherpt, op diverse plekken in het gebouw is desinfectiegel aanwezig, plastic handschoenen worden voorzien bij de diverse programma-onderdelen en er wordt vaker schoongemaakt in het gebouw.

Met al deze maatregelen vertrouwen we erop dat we je een veilig en aangenaam verblijf bij de Basis kunnen bieden, wij kijken uit naar je komst!

BNMO

Bezoekadres
Willem van Lanschotlaan 1
3941 XV Doorn

Postadres
Postbus 125
3940 AC Doorn

Tel.: 0343-474110
E-mail: info@bnmo.nl

Lid worden

Meld je nu direct digitaal aan…

Webdevelopment by Anima communicatie & vormgeving