Tlf: 0343-474110  |  Email: vraag@bnmo.nl

Contact en vragen

Contact

Bezoekadres
Willem van Lanschotlaan 1
3941 XV Doorn

Postadres
Postbus 125
3940 AC Doorn
Tel.: 0343- 474110

Vragen en mededelingen aan de BNMO

Algemeen: Stel hier je vraag
Ledenadministratie: Stel hier je vraag of plaats hier je mededeling
Juridische Zaken: Stel hier je vraag
Hoofdbestuur: Stel hier je vraag
Secretariaat: Stel hier je vraag of plaats hier je mededeling

Bent u van de media en wilt u contact met de BNMO?
E-mail dan naar de afdeling Communicatie & PR: pr–bnmo@bnmo.nl

Contributie

De contributie van de BNMO bedraagt 42 euro per jaar. Als u in de loop van het jaar lid wordt betaalt u een gereduceerd bedrag. Wordt u in de maand december lid dan bent u voor dat jaar geen contributie meer verschuldigd.

Korting bij automatische incasso.
Indien u een machtiging  voor automatische incasso afgeeft dan krijgt u 2 euro korting en wordt de contributie 40 euro per jaar.

Privacy

Klachtenregeling

De BNMO heeft als zelfstandig rechtspersoon ook een eigen verantwoordelijkheid om klachten van leden zorgvuldig, vertrouwelijk en effectief te registreren en af te handelen. Het Klachtenreglement BNMO’ beschrijft de procedure van een binnengekomen klacht.

Opzeggen lidmaatschap

Het opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk aan de BNMO worden gemeld. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. De opzegging dient plaats te vinden voor 1 december van het lopende boekjaar. Het lidmaatschap eindigt in voorkomend geval met ingang van het nieuwe boekjaar. 

Colofon

De site www.bnmo.nl is gepubliceerd onder verantwoordelijkheid van het Hoofdbestuur van de BNMO.

Vragen, opmerkingen of suggesties
Hebt u vragen, opmerkingen en/of suggesties over onze website? Werkt er iets niet goed? Wij stellen uw reactie op prijs.

Redactie website
De redactie van deze website is in handen van de afdeling Communicatie van de BNMO.

Persoonlijke gegevens
Alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met deze website zal de BNMO met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen conform het privacystatement. 

Auteursrechten
De auteursrechten op deze website liggen bij de afdeling Communicatie van de BNMO. Dit geldt voor de inhoud van deze website en voor de inhoud van de Kareolers. De BNMO geeft iedereen een niet-exclusief gebruiksrecht op de content van deze website. Dit betekent dat u de inhoud van de website zonder betaling kunt kopiëren en opnieuw (ook commercieel) kunt gebruiken. U dient dan wel altijd te verwijzen naar de BNMO.