Tlf: 0343-474110  |  Email: vraag@bnmo.nl

Vrijheid komt niet zonder pijn

Wij Nederlanders geloven in overleg. Ook in de politiek. Niet meteen partij kiezen, maar met alle betrokkenen de zaken goed doorpraten en dan kom je er wel uit. Maar in 1940 faalde de neutraliteitspolitiek. De Duitsers vielen Nederland binnen en na een korte strijd hielden zij ons land op brute wijze vijf lange jaren bezet. Gezien de omstandigheden was voor de slachtoffers slechts
beperkte aandacht. Maar na de oorlog veranderde dit. In augustus 1945 werd de BNMO opgericht. De vijf oorlogsjaren waren weliswaar voorbij, maar niet voor veel van de slachtoffers. Velen van hen zouden nog jarenlang moeten strijden voor zorg en erkenning. Voor hen kwam de vrijheid niet zonder pijn

In de jaren na de Tweede Wereldoorlog werden vele tienduizenden Nederlandse militairen over de gehele wereld uitgezonden. Ook de Nederlandse politie neemt al jaren actief deel aan internationale (vredes)missies. Zij werden en worden ingezet om te helpen bij het herstellen van de internationale rechtsorde en om de bevolking in de betreffende gebieden meer vrijheid te brengen. Maar dat is niet zonder risico. Velen lieten het leven en van degenen die terugkeerden had een aantal vaak langdurig zorg nodig om de gevolgen van hun inzet te verwerken. Vrijheid komt niet zonder pijn. Veel van hen vonden de weg naar de BNMO. Het komende jaar herdenkt Nederland dat we 75 jaar geleden werden bevrijd. Bevrijders worden bedankt en slachtoffers herdacht.  Hierbij wordt vaak zeer terecht ook aandacht geschonken aan hen die gewond raakten als gevolg van hun inzet bij vredesmissies en andere militaire missies.

De BNMO kan hen tot steun zijn en hen helpen de pijn als gevolg van hun inzet te verzachten. Het maakt geen verschil of iemand gewond geraakt is bij een patrouille in Libanon, bij een oefening in Duitsland of als gevolg van de inzet bij een ernstig ongeluk. Onze leden en hun gezinnen verdienen erkenning en waardering voor hun inzet, waar ook ter wereld. Zij hebben, ieder op een eigen wijze, offers gebracht om anderen te helpen in vrijheid te leven. Het is goed om bij de viering van 75 jaar vrijheid ook hier even bij stil te staan.

Bert Dedden,
Algemeen voorzitter

BNMO

Bezoekadres
Willem van Lanschotlaan 1
3941 XV Doorn

Postadres
Postbus 125
3940 AC Doorn

Tel.: 0343-474110
E-mail: info@bnmo.nl

Lid worden

Meld je nu direct digitaal aan…

Webdevelopment by Anima communicatie & vormgeving