Tlf: 0343-474110  |  Email: vraag@bnmo.nl

Vrijheid

Nog steeds leven over de gehele wereld grote groepen mensen in onvrijheid. Ook Nederland heeft in de Tweede Wereldoorlog een dergelijke situatie meegemaakt. Na vier jaar Duitse bezetting werd
Nederland in het najaar van 1944 door geallieerde troepen bevrijd. De Limburgse plaatsen Mersch en Noorbeek waren op 12 september 1944 de eerste plaatsen die zichzelf bevrijd konden noemen. Pas op 4 mei 1945 stemde het Duitse opperbevel in met de onvoorwaardelijke capitulatie van de Duitse strijdkrachten in Nederland. Op 5 mei 1945 om 08.00 uur moesten de Duitse militairen in Nederland alle vijandelijkheden staken. Sindsdien wordt op deze dag in geheel Nederland Bevrijdingsdag gevierd. In de periode van 12 september 2019 tot 5 mei 2020 wordt op veel plaatsen in Nederland herdacht dat het 75 jaar geleden is dat ons land bevrijd werd van de Duitse bezetting.

In 2020 wordt ook herdacht dat 75 jaar eerder de BNMO werd opgericht. In overleg met het vfonds is overeengekomen dat “op gepaste wijze invulling wordt gegeven aan de herdenking en viering van 75 jaar vrijheid in de periode 2019-2020.” Bij een aantal BNMO-afdelingen wordt al nagedacht over deelname aan lokale activiteiten in het kader van de viering van 75 jaar vrijheid. Veel van onze leden zijn niet (meer) in staat een volledige dag, zoals de Nederlandse Veteranendag in Den Haag, bij te wonen. Wellicht is het mogelijk ze wel te betrekken bij kleinschaligere lokale herdenkingen
en bevrijdingsfeesten dichter bij huis. Daarnaast kunnen leden, beter dan wie anders ook, het belang van de BNMO verwoorden.

Ik acht het van groot belang dat de BNMO bij zo veel mogelijk (lokale) activiteiten zichtbaar aanwezig is. De aanwezigheid van de BNMO maakt ook duidelijk dat het verkrijgen en behouden van vrijheid offers vraagt. De mensen die die offers leveren, verdienen blijvend respect en waardering. Lokale bijeenkomsten waar wordt herdacht dat Nederland al weer 75 jaar vrijheid kent, zijn goede gelegenheden om die boodschap uit te dragen.

Bert Dedden,
Algemeen Voorzitter

BNMO

Bezoekadres
Willem van Lanschotlaan 1
3941 XV Doorn

Postadres
Postbus 125
3940 AC Doorn

Tel.: 0343-474110
E-mail: info@bnmo.nl

Lid worden

Meld je nu direct digitaal aan…

Webdevelopment by Anima communicatie & vormgeving