Wandelestafette

Om de aandacht te vestigen op het 75-jarig bestaan van de BNMO  is het voorstel een BNMO wandelestafette te houden. Het wordt een landelijke estafette van afdeling naar afdeling.  Op 25 augustus 2020 vindt op het terrein van de BNMO / De Basis de algehele afsluiting plaats. De vraag is nu of u mee wilt wandelen. De afstand kan zijn 75 m, 750 m, 7,5 km  zijn (of een veelvoud hiervan). In overleg bepalen we als afdeling zelf de route, de afstand, de locatie en waar we eindigen; het liefst bij een monument waar we dan een bloemstuk kunnen neer leggen. Er wort voor een ieder een wandel T-shirt beschikbaar gesteld. Sportiviteit is niet doorslaggevend maar de wil en zin om mee te doen.  Het is een mooi moment om ons al wandelend te promoten. De datum wordt nader bepaald.
Opgave bij:
Willem Veldkamp 06-243.965.14 mail: willemveldkamp@ziggo.nl .